Ehitustoodete ja -materjalide infolehed

01   EHITUSKRUNDI MATERJALID

0104 Teekattematerjalid

02   KONSTRUKTSIOONIMATERJALID

0201 Müürimaterjalid

0202 Betoon- ja raudbetoonelemendid

0203 Metallkonstruktsioonid

0204 Puitkonstruktsioonid

0205 Ehitusplaadid

0206 Soojus- ja heliisolatsioonimaterjalid

0207 Hüdroisolatsioonimaterjalid, niiskustõkked

0209 Kinnitustarvikud

03   EHITISTE TÄIENDAVAD TOOTED

0301 Aknad ja uksed

0303 Eriotstarbelised uksed

0305 Fassaadikatted

0307 Ripplaed

04   PINDADE KATTEMATERJALID

0401 Viimistlusplaadid ja -kivid

0403 Värvid, pinnakatted, puidukaitse

0406 Puitmaterjalid

06   KÜTE, VENTILATSIOON, VEEVARUSTUS

0603 Gaasi- ja surveseadmed

07   JÄÄTMEMAJANDUS

0701 Heitvee puhastusseadmed

09   HOONETE SISUSTUS

0912 Parklate sisustus

10   KOKKUPANDAVAD JA TÜÜPEHITISED

1002 Monteeritavad ehitised

1099 Muud

01   EHITUSKRUNDI MATERJALID

0104 Teekattematerjalid

ET-3 0104-1471 Betoonist tänava- ja äärekivid

02   KONSTRUKTSIOONIMATERJALID

0201 Müürimaterjalid

ET-3 0201-1461 Lammiplokk - lammikivi tooted

ET-3 0201-1474 Väikeplokid ja betoonist kõnniteed

ET-3 0201-1503 Väikeplokid ja betoonist kõnniteekivid

0202 Betoon- ja raudbetoonelemendid

ET-3 0202-1472 Kaevuelemendid ja betoontooted

0203 Metallkonstruktsioonid

ET-3 0203-1468 Forester tooted

0204 Puitkonstruktsioonid

ET-3 0204-1493 Liimpuitkonstruktsioonid

0205 Ehitusplaadid

ET-3 0205-1465 Tsementplaat märgadesse ja niisketesse ruumidesse

ET-3 0205-1466 Alternatiivne variant massiivehitusmeetodile kõikide kuivehitusmeetodi eelistega

ET-3 0205-1467 Tsementpõrandaplaat puitpõrandate peale plaatimiseks

ET-3 0205-1489 SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaat

ET-3 0205-1499 fermacell kipskiudplaadid

0206 Soojus- ja heliisolatsioonimaterjalid

ET-3 0206-1463 Tehnilised kummi- ja plasttooted

ET-3 0206-1478 Üldehituslikud soojustusmaterjalid

ET-3 0206-1491 Isolatsioonimaterjalid

0207 Hüdroisolatsioonimaterjalid, niiskustõkked

ET-3 0207-1485 Firestone EPDM geomembraan

ET-3 0207-1495 Intelligentne auru- ja õhutõkkesüsteem

0209 Kinnitustarvikud

ET-3 0209-1458 Jakob Rope systems tooted

ET-3 0209-1459 Kinnitussüsteem BSA

ET-3 0209-1490 Sandwich paneeli kinnitid. CE-märgistatud terviklahendus

03   EHITISTE TÄIENDAVAD TOOTED

0301 Aknad ja uksed

ET-3 0301-1460 Fendoor-uksed

ET-3 0301-1486 Katuseaknad

0303 Eriotstarbelised uksed

ET-3 0303-1424 Fendoor-kiirrulluks

0305 Fassaadikatted

ET-3 0305-1504 Metallist fassaadikatted ja ripplaed

0307 Ripplaed

ET-3 0307-1475 Võrklaed Lavinet

ET-3 0307-1476 Perforeeritud lae- ja seinaplaadid

04   PINDADE KATTEMATERJALID

0401 Viimistlusplaadid ja -kivid

ET-3 0401-1462 Looduskivid ja nende paigaldus

ET-3 0401-1487 Sisustus- ja fassaadikivid

0403 Värvid, pinnakatted, puidukaitse

ET-3 0403-1492 Puidu kuumõlitamine, terrassi ja fassaadilauad rasketesse ilmastikutingimustesse

0406 Puitmaterjalid

ET-3 0406-1496 Ehitus- ja viimistluspuit

06   KÜTE, VENTILATSIOON, VEEVARUSTUS

0603 Gaasi- ja surveseadmed

ET-3 0603-1498 GWS-survepaagid (hüdrofoorid,paisupaagid,filtrid)

07   JÄÄTMEMAJANDUS

0701 Heitvee puhastusseadmed

ET-3 0701-1494 Klaasplastist veepuhastustarvikud

09   HOONETE SISUSTUS

0912 Parklate sisustus

ET-3 0912-1022 Parklate sisustus

10   KOKKUPANDAVAD JA TÜÜPEHITISED

1002 Monteeritavad ehitised

ET-3 1002-1497 PVC kattega laohallid Tentest

1099 Muud

ET-3 1099-1500 Keldrid

ET-3 1099-1501 Koobassaunad

ET-3 1099-1502 Olemiseruumid